امکانات حملو برای کاربران

امکانات حملو برای کاربران
بحران‌های عمومی کلان شهرها همانند ترافیک، حجم عظیم ماشین‌ها و سهم به سزای موتوری‌ها در آلودگی هوای تهران را هرگز نمی‌توان نادیده گرفت. و این شرکت های اینترنتی، نوپا و مدرن هستند که با ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل شهری می‌توانند شهرهایی بزرگ همچون تهران را از این معضلات نجات دهند.
بیشتر بخوانید