فرهنگ موتورسواری در تهران

فرهنگ موتورسواری

به اندازه موتورهایی که در تهران سر به فلک می‌گذارند. به همان میزان فرهنگ موتورسواری  آن چنان که باید و شاید در شهر ما جا نیافتاده است. همه روزه موتورهایی را در سطح شهر می‌بینیم که به طرز آزاردهنده‌ای در رفت و آمد بوده و بسیاری از مردم شاکی و معترض از طرز رانندگی آن‌ها هستند.
بیشتر بخوانید